Góry Stołowe

płaszcz świerkowych lasów, obszary zbliżone niemal do afrykańskiej sawanny i górskie torfowiska

To góry szczególne, inne od wszystkich. Jedyne w Polsce góry płytowe zbudowane z ułożonych piętrowo warstw piaskowca, warstw, które przez miliony lat były kolejno „zdejmowane” przez erozję, czego efektem jest niepowtarzalny krajobraz. Czytaj dalej Góry Stołowe