Zabytki Leszna

Koszary artylerii polowej
Kompleks zabudowań koszar artylerii polowej powstał w latach 1901–1902 według projektów spółki architektów Knoch & Kallmeyer z Halle/Saale. Największym obiektem założenia był istniejący blok koszarowy dla artylerzystów, utrzymany w historyzującej konwencji z secesyjnymi naleciałościami. Koszary były użytkowane przez wojsko do końca II wojny światowej, a po jej zakończeniu, ok. 1947 r., blok koszarowy przebudowano na komunalne mieszkania. Czytaj dalej Zabytki Leszna

Zabytki Leszna

Dworzec kolejowy
Dworzec uruchomiono w 1856 r. Projektantem był najpewniej Wilhelm Grapow, budowniczy dworca głównego we Wrocławiu, który nadał gmachowi w Lesznie neogotycki wyraz architektoniczny. Główna przebudowa i rozbudowa nastąpiła w 1905 r., kiedy to powiększono znacznie część frontową, utrzymaną nadal w stylu neogotyckim. W latach 1969–1971 historyczny gmach został zniszczony, zyskując banalny wyraz modernistyczny. Ostatnia modernizacja obiektu w latach 2010–2012 nadała mu bardziej estetyczne oblicze. Czytaj dalej Zabytki Leszna